آقای دکتر علی اصغر قادری 

کارشناس ارشد تولیدات گیاهی 
 دانشجوی دکتری تولیدات گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی 
۱۸ ماه کارشناس ارشد شبکه مراقبت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
رتبه یک نظام مهندسی کشاورزی مهندس خبره نظام مهندسی 
کاشت و تولید گیاهان دارویی در جنوب شرق استان کرمان در سطح ۱۰ هکتار 
تولید بذر هیبرید ۷۴۷ و ۶۷۷ ذرت در سطح ۵۰ هکتار

  09135008646

 Drghaderi2013@gmail.com

آدرس ارتباطی ما

آدرس :شیراز. بلوار غدیر.کوچه 1 پلاک فرعی 10 پلاک ثبتی اصلی 1988

موبایل: 09133413896

تلفن :07137253496

ایمیل : info@mkh.company