خانم مهندس فاطمه باقری  

کارشناس  گیاه پزشکی

کارشناس فنی و سازه گلخانه نظام مهندسی

مسئول مرکز خدمات غیردولتی(نظام مهندسی) شهرستان منوجان

 

    09150449267

   manojanagri@yahoo.com


 

آدرس ارتباطی ما

آدرس :شیراز. بلوار غدیر.کوچه 1 پلاک فرعی 10 پلاک ثبتی اصلی 1988

موبایل: 09133413896

تلفن :07137253496

ایمیل : info@mkh.company