آقای مهندس حسین رستمی ابوسعیدی

کارشناس گیاه پزشکی

یک دهه فعالیت در زمینه زراعت، باغداری مرکبات،  نخیلات، کشت های جالیزی  و گلخانه ای

   09022480777

      support@mkh.company 

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس :شیراز. بلوار غدیر.کوچه 1 پلاک فرعی 10 پلاک ثبتی اصلی 1988

موبایل: 09133413896

تلفن :07137253496

ایمیل : info@mkh.company